Danh sách cán bộ giáo viên - nhân viên năm học 2017-2018.

 

THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017-2018( đến tháng 10/2017)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

CM

Hộ khẩu

Số điện thoại

Số chứng minh thư

Năm vào ngành

1

Ng Thị Thanh Hường( ĐV)

7/8/1973

Đại học

TT Chùa Hang

0976039237

090655390

6/1/1994

 

Trịnh T Phương Thảo

(DT: nùng):( ĐV)

31/12/1977

ĐH

Tổ 6- P Tân Long

0914472703

 

1/11/2006

3

Lộc Thị Điền( DT tày)ĐV

12/3/1983

ĐH

Cao Ngạn

0983615044

095034318

8/2011

4

Lê Thị Hiền( ĐV)

16/2/1983

ĐH

Sơn Cẩm

0976898022

091003353

2009

5

Trần T Xuân Đào( ĐV)

23/11/1965

Cao đẳng

Quang Vinh

01664406421

090585438

 

6

Dương Thị Hoạt( DT)

9/5/1984

Đại học

Định Hóa

0973950339

090755192

8/2011

7

Lý Thị Tiềm( DT)

1/12/1989

Đại học

Quang Vinh

07659050920

095109084

 

8

Vũ Hải Yến( DT mường)

15/11/4989

Đại học

Phúc Hà

0987342885

113409822

 

9

 Đặng Thị NguyênNghỉ chế độ      

10

Diệp thị Liễu(DT sán dìu)

27/5/1990

Đại học

Phúc Hà

01698840841

091534323

 

11

Diệp Thị Thuỳ(DTsán dìu)

26/10/1990

ĐH

Phúc Hà

0975693870

091575954

10/2012

12

Ma T Bích Huệ(DT tày)

2/7/1989

Cao đẳng

Thịnh Đán

01632408311

091552775

 

13

 Nguyễn Thị LanNghỉ chế độ     

14

Hoàng Thị Hương(ĐV)

17/9/1980

Đại học

T13- Quan Triều

 

 

1/4/2006

15

Ng T Hồng Duyên( ĐV)

10/8/1985

TC

Đồng Hỷ

0974525008

090876011

12/2014

16

Mai Thị Nhung

30/5/1995

Tổ 3- Đ. Quang

0986913229

091867768

1/3/2017

17

Đặng Thị Oanh(DT nùng)

ĐV

6/5/1988

ĐH

Phúc Hà

 

 

1/12/2010

 

Tổng: 15 CB,GV,NV trong đó: 2 quản lý; 2 nhân viên; 11 giáo viên

+  CBQL: ĐH: 2; TCCT: 2; ( đảng viên: 02); DT: 1

+  GV: ĐH: 8; CĐ: 03; TC: 0 - đang học ĐH: 02( đảng viên: 05 đ/c) DT: 8

+  Nhân viên: ĐH: 1: TC: 1 ( đảng viên: 02)

+  Tổng số CBGV,NV người dân tộc: 09