Thống kê
Hôm nay : 63
Tháng 10 : 3.363
Năm 2020 : 37.338
HỘI KHỎE MĂNG NON 2018 – 2019

HỘI KHỎE MĂNG NON 2018 – 2019

"Hội khỏe măng non" là một ngày hội lớn vô cùng ý nghĩa cho các bé. Đây là một sân chơi lành mạnh cho các bé phát triển toàn diện các lĩnh vực Đức - trí- thể - mĩ và tình cảm xã hội, trong đó phát triển thể chất đóng vai trò chủ đạo. Thông qua các hoạt động biểu diễn, các trò chơi vận động trẻ sẽ ...